1

ვასია

სახელი რომელიც, თუ საქმეს დასჭირდა ნებისმიერ ბიჭს ჰქვია.

- იმას რა ქვია?
- რავი შეჩემა.
- ოე, ვასია! ჰო, ჰო შენ!

0

ვასია

მოქმედებს ძირითადად შავ-ბნელ საზოგადოებაში, მიემართება ძირითადად უცხო ადამიანებს .

ოე ვასია მოიწია აქეთ