0

ტყ..

მსუბუქი შეგინება . შეიძლება ითქვას გინების შემოკლებული ფორმა ზარმაცი ადამიანებისთვის, რომლებთაც შეგინებაც კი ეზარებათ. ძირითადად გაოიყენება ჩაგინების დროს . თავის მხრივ ჩაგინება ნიშნავს ბილწი სიტყვის ჩალაპარაკებას, როდესაც სუბიექტი ცდოლობს იბილწსიტყვაოს ისე ,რომ სხვებმა არ გაიგონ.

ტყ.....
რა ბრძანეთ?
არაფერი ბატონო ემზარ , მოგესმათ ალბათ.