0

ტუდა-სუდა

სიტყვა, რომელიც გამოიყენება რაიმეს მიახლოებით აღსანიშნავად.ძირითადად გამოიყენება 35-50 წლის მამაკაცებში.

-ვალს როდის მოიტან?
-ტუდა-სუდა 2 კვირაში