0

გვერდით

აწ უკვე ტრადიციული ადგილი, სადაც მიმდინარეობს თითქმის ყველა ქუჩის პროცესის განხილვა. გვერდზე გადაწევის შეთავაზებით იწყება ყველა რაზბორკა. ხშირად ამ პროცესს ადამიანების გარკვეული ჯგუფი მიმართავს საზოგადოების შეუწუხებლობის მიზნით. გვერდზე გადაწევის შემთხვევაში ყველა ზედმეტი რჩება ადგილზე, რადგან გვერდით ზედმეტები არ ჭირდებათ.

შენ ჩემ დაიკოს ,როგორ შეხედე .წამო აბა გვერდზე გადავიწიოთ.