0

პანჭალი

გამოიყენება საზოგადოებაში აღშფოთების გამოხატვისთვის.გვხვდება ისეთი სიტყვების სინონიმებად,როგორებიცაა:ანძრევ,ჩუკნი,მასტურბირებ.

-ბიჭო,გუშინ შენი მოცემული ფული სულ წავაგე..
-ხო არ აპანჭალებ შენ?აწი ფულზე ჩემთან აღარ მოხვიდე,გააჯვი.