ჩ.პ (ჩერეზვუჩაენნაია პალაჟენია) - განმარტებები - ბიძერი