3

სიკეთე

ეს სიტყვა ღრმა მოგულავეებში გამოიყენება და ნებისმიერ ნარკოტიკულ საშუალებას შეიძლება ნიშნავდეს

- ცუდად ვარ ბიჭო ვინმემ რამე სიკეთე გააძრეთ!