0

ჩემ დედას შევეცი

ამ სიტყვათშეთანხმების არაძირითადი გამოყენება, როდესაც გამოიყენება წინადადების ბოლოს, ეფექტისა და ემოციის გასამძაფრებლად. მართლას, შენთავსფიცავარის და მისთანანის ყველაზე საკრარული ვარიაცია.

ნინო დეიდა, საკუთარი დედიკოსავით მიყვარხარ ჩემ დედას შევეცი.