0

სტო ტიში

უმეტესწილად გამოიყენებენ კეთილმოსურნე ბიძაკაცები, როდესაც მათ წინ დააცემინებ. სასურველია უსურვო ვზაიმნა ან პაპალამ

#სტო ტიში
#პაპალამ

0

სტო ტიში

ამ ჯილდოს იღებს ადიანი ვინც აცემინებ და მაგარი ჟმოტობა და უზრდელობაა პასუხად "პაპალამ" თუ არ მიუბრუნე.

-აფცხი
- სტო ტიში
-პაპალამ

0

სტო ტიში

გამოიყენება დაცემინების შემდეგ. ხშირ შემთხვევაში ამ ფრაზას მოსდევს სიტყვა ,,პაპალამ", რომლის არ თქმის შემთხვევაშიც ყალიბდება კონფლიქტი

გამოიყენება დაცემინების შემდეგ.