2

გახსოვს?

კითხვა,რომელიც მიმართულია ერთი პიროვნებისგან მეორისაკენ,ერთად გატარებული კარგი დროის გასახსენებლად

-კაი ქორწილი გადაიხადა გიომ.
-აუ აბაა გახსოვს რა დრო ვატარეთ?!