0

ოფლიანი პროჭივით ლუღლუღი

ადამიანი რომელმაც ძალიან ბევრი დალია, იცეკვა და სიყვარულის ახსნები დაიწყო ემართება ლუღლუღის სიმპტომი

გუშინ მამუკა ისეთი მთვრალი იყო ოფლიანი პროჭივით ლუღლუღებდა.