0

წაკლა

წაკლას ზუსტი განმარტება თითქმის არავინ იცის. იწვევს ნაბოზარი ან შეთესლილი ადამიანის ასოციაციას. გამოიყენება უარყოფით ფორმაში.

- ეგ ისეთი წაკლაა გათავებისას უნდა გამოუღოს კაცმა
- ერთი ყველასათვის, ყველა წაკლასათვის
- ადრე ამდგარსა წაკლასა, არ ჩაუდგება დილამდის
- ხერხი სჯობია ღონესა რაც მოგივა წაკლაო