შიგ ხომ სე - განმარტებები - ბიძერი
0

შიგ ხომ სე

შ*გ ხომ არა გაქვს ფრანგული ვერსია, გამოიყენება ოხუნჯობის დროს.

შენ შიგ ხომსეე ბიჭო