0

დედაშვილობას

თხოვნის, დამთბარი ფორმა.
სულაც არ არის აუცილებელი, დედა მიმართავდეს შვილს

დედაშვილობას, წყალი მომაწოდე