1

წავალ მაზანაშვილის ლექსებს მოვუსმენ

წინადადება რომელიც გამოიყენება ადამიანის დასათანხმებლად. ეს წინადადება ნებისმიერ შემთხვევაში ამართლებს.

-მამა აიფონს მიყიდი?
-არ მაქვს აიფონის ფული!
-წავალ მაზანაშვილის ლექსებს მოვუსმენ
-შავი გინდა თუ თეთრი?