0

მოენძრიე

გამოიყენება სამეგობროში და შეიძლება აბრუნო ბევრნაერად,მაგ: მიენძრიე,წაენძრიე,გაენძრიე და ა.შ.

- მოენძრიე რა მთელი დღეა შენ გელოდები!

- რავახარ ყლეოო?
- ყლეს განახებ ეხლა ნუ გადაინძრიე თავზე !