0

იბიომატ

ძირითადად გავრცელებულია ბირჟავიკ მამაკაცებში.
სიტყვა წარმოითქმის აგრესიულად, წინადადების ბოლოში, “ბ”- ასოზე მახვილის დასმით. სინონომებია : იობანივროტ და ბლიად.

გამოაქვეყნეთ იბიომატ