1

ჩამუტვლა

ჩამუტვლა, ანუ პიროვნების ანდა პიროვნებების სასტიკად ცემა.
ძირითადად გამოიყენება წინადადების "ძალიან მაგრად ვცემე(თ)" შესამოკლებლად და მეტი სიმძაფრის მისაცემად

მაგალითად
"გუშინ მე და გიომ სოლოლაკში ერთი ტიპი მაგრად ჩავმუტლეთ"