1

მეცადინეობა

ტელევიზორის ყურების, კომპიუტერზე თამაშისა და ჭამის ერთობლივი აქტი სადმე გვერდზე გადაშლილი წიგნებისა და რვეულების არსებობისას.

- არ მცალია გასართობად, "სამეცადინო" მაქვს.

0

მეცადინეობა

ფეისის დასქროლვა, პუბგ-ს თამაში, კედლის ან ტელევიზორის ყურება.. იქვე სადმე ახლოს გადაშლილი წიგნით

წავედი უნდა ვიმეცადინო