0

ასე იზავ?

კითხვა რომლის დასმის შემდეგაც აკეთებენ ერთი დღის წინ ნასწავლ რაღაცას რითიც ამაყობენ

.