0

რამე ხოარ გაქ?

შეკითხვა რომელიც ხშირ შემთხვევაში წარმოადგენს გზას რომლითაც შესაძლებელია გაარკვიო აქვს თუ არა ობიექტს მსუბუქი ნარკოტიკული საშუალება

-რამე ხოარგაქ ბრატ?