0

პრავა დაასველე

მოცემულ სიტუაციაში პირი რომელმაც წაარმატებით ჩააბარა მართვის მოწმობის გამოცდა, ვალდებულია დაჯავშნოს წინასწარ შერჩეული რესტორანი. ტრადიცია თაობებს გადაეცემა.
წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოცდა "ბიჭობაში" ჩაბარებულად არ ითვლება.

- ბიჭო პრავა აიღე?
- კი
- როდის ასველებ?