0

აბა მე ვიტყუები ბრატ?

ძირითადად გამოიყენება ქუჩური გარჩევებისას. შეიძლება ითქვას ნებისმიერი სახის არგუმენტის საპირწონედ, მეტიც, ის უთუოდ საგონებელში აგდებს ოპონენტს.

-... მასე არ ყოფილა, მე სხვანაირად მითხრეს.
-აბა მე ვიტყუები ბრატ?!