0

აჩოკი

სიტყვას იყენებენ 50 წელს გადაცილებული ძირითადად მამაკაცები რომლებიც მიმართავენ სკოლის მოსწავლეებს მათი აკადემიური მოსწრების განსაზღვრის მიზნით.

რა აჩოკებზე სწავლობ?