0

ყვინთანს

ეს უნივერსალური ხაშურელი ხანში შესული მამაკეცების
სიტყვა რომელიც ნიშნავს ძინავს.

- გოგია სადდა ?
- ყვინთანს