0

ლარიც დაამატე

თხოვნა/მოთხოვნა რომელსაც იყენებენ ორდიპლომიანი დაჩაგრული თაობის წარმომადგენლები და რომელზე თანხმობის შემთხვევაშიც თქვენთვის სასურველ დანიშნულების ადგილზე აღმოჩნდებით

-აჭარასთან 5-ად გამიყვან?
-ლარიც დაამატე, პროპკებია
-ხარაშო

0

ლარიც დაამატე

არსებობს ტაქსისტების ისეთი კატეგორიაც, რომელიც ნებისმიერ მანძილსა და თანხაზეც გვეუბნება, რომ ლარიც დავამატოთ და გაგვიყვანს

-სანზონამდე 5 ლარად გამიყვანთ?
-ლარიც დაამატე და წავედით.