1

წეწანს

ხაშურული სიტყვა და ნიშნავს სისწრაფეს.

- შენი ველოი რას წეწანს
- მა ბიჯო