0

მარტის კატასავით ატეხილი

იხმარება იმ ხალხთან მიმართებაში ვისაც სექსის წყურვილი კლავს (ისევე, როგორც კატას მარტში).

- რა მარტის კატასავით ხარ ატეხილი.