0

ხუწუჩი

არასწორი დროის ინტერვალს ასახვა . სწორია: ხუთ წუთში

მალე გაათავე ლანასთან?
ხუწუჩი...