0

ახუიწელნი

ყველა სიტუაციას მორგებული სიტყვა, ხშირად იგივეა რაც დედამო*ყნულის ერთი.

.