1

ხუივოზნაეტ

არცოდნის ალტერნატიული ვერსია.აღნიშნულ სიტყვას ყველაზე ხშირად ბირჟაზე(ბირჟის განმარტება შეგიძლიათ ბიძერის ლექსიკონში მოიძიოთ)მოისმენთ.

-გავა ვითომ ბარსა?
-ხუივოზნაეტ