0

გადაგაფრენ ამერიკაში

უბნის *ანდონა ბავშვების ფრაზა,რომელშიც გაერთიანებულია ამერიკაში მოხვედრის სურვილი და მოსაუბრის ძალის დემონსტრირება

თუ დაგარტყი გადაგაფრენ ამერიკაში

0

გადაგაფრენ ამერიკაში

გამოიყენება ძირითადად პატარა ბავშვებში კონფლიქტის დროს, რაც "დაგარტყავ"-ს ნიშნავს.
ეს ხელი კი მხოლოდ ამერიკისკენაა მიმართული.
სხვა ტერიტორიაზე მიმართვა კი შეუძლებელია.

ეხლა ბიჭო გადაგაფრენ ამერიკაში.