0

რეეებს ცირკაჩობ

ფრაზა რომელიც მოყვება თავის არიდების არგუმენტს "ლაშას მამა გარდაიცვალა და მოგვიანებით გნახავთ" გამოხატავს მოსაუბრის "გატყვნას" ტყუილში,

-ლაშას მამა გარდაიცვალა და მოგვიანებით გნახავთ
-ვინ ლაშას მამა გარდაიცვალა რეეეებს ცირკაჩოობ