0

ჭამე შენი დედა მოვ&#ან

ტერმინი გამოიყენება ძირითადად კაზინოში, როდესაც ჯიბეებ დაცარიელებული ბოლო 5 ლარს აპარატში ანთავსებ

ვახ კიდე წავაგე, აჰა ჭამე შენი დედა მოვ*#ან