0

მომისმინე ბიჭო!

“ყურადღება მომაქციე და სმენად გადაიქეცი”-ს მიმართვის უხეში ფორმა, რასაც ხშირად როგორც წესი, მოყვება შემდგომი რიტორიკული შეკითხვა: “ვინ არის შენი ბიჭო”?! და ა.შ. ამიტომ გირჩევთ თავის შეკავებას მისი გამოყენებისგან.

მომისმინე ბიჭო! ის გოგო მე მიყვარს...