0

აჯვი ბუხუს ტრაკი გიხურს

ზუსტი განმარტება მატიანემ ვერ შემოინახა,90-იანებში გავრცელებული ფრაზა ,რომლის თანამედროვე შესატყვისია "აბა გააჯვი აქედან"

-აუ 20 ლარი მასესხე რა თვის ბოლომდე
-აბა ეხლა აჯვი ბუხუს ტრაკი გიხურს