0

ხურდა ხო არ გექნება?

ბოლო დროს გავრცელებული, სავარაუდო დამხმარეზე უკეთ ჩაცმულ-დახურული მათხოვრის ფრაზა, რომელიც ყველა გამვლელს სთხოვს ფულს.

ხურდა ხო არ გექნება ჩემი ძმა?