0

შაშტაკოლა

ეს სიტყვა გამოიყენება ყველასთვის ცნობილი სიტყვის ყ*ის თავიდან აცილების მიზნით და დაახლოებით იგივე შინაარსისაა, უბრალოდ ნაკლებადაა გავრცელებული .

-ნეტა შენ რა ჩემი შაშტაკოლა იცი ?!