0

სიფთაზე მოასწარი ?

ეს კითხვა აქტუალურია იმ შემთხვევაში როცა რომელიმე მოსაუბრე ალოგიკურ და არასწორ აზრს გამოთქვამს .

-კათარზისში ხო არ წავსულიყავით ?
(მესამე პირს)
- ამან სიფთაზე მოასწრო უეჭველი.