0

პკ

"გააჯვის" ზრდილობიანი და ლაკონური ფორმა

-ზდ ლამასო გავიცნოდ
-პკ

0

პკ

სიტყვა გამოიყენებოდა ოდნოკლასნიკებზე და დამშვიდობებას ნიშნავდა

-კაი გავე პკ
-ოკ პკ