0

ქსბს

ქურდული მისალმება
სრულად - ქურდებს სიცოცხლე, ბოზებს სიკვდილი
გამოიყენება საბავშვო როლურ თამაშში - "ქურდი ზონაში"

-ქსბს
-გაუმარჯოს
-თქვენში პაპი რომელია?

0

ქსბს

იშიფრება როგორც ქურდებს სიცოცხლე ბოზებს სიკვდილი

იყენებენ ქუჩურ თამაშში ქურდის ზონა

0

ქსბს

90-იან წლებში და უფრო აქეთაც, გამოიყენებოდა ფრაზა რომელიც მიანიშნებდა იმას რომ მეგობრებს შორის ვიღაც ძალიან იცემებოდა.

ქსვს

0

ქსბს

90-იან წლებში და უფრო აქეთაც, გამოიყენებოდა ფრაზა რომელიც მიანიშნებდა იმას რომ მეგობრებს შორის ვიღაც ძალიან იცემებოდა.

ქსბს

0

ქსბს

ქურდებს სიცოცხლე ბოზებს სიკვდილი. (ზრდილობიანად) გამოიყენება ქურდი ზონაშის თამაშისას.

- შემოვდივარ, ქსბს! თქვენში პაპი რომელია?