0

ვარჯიში

ხვალიდან ვარჯიშს ვიწყებ

ფრაზა რომელიც აღნიშნავს რომ ხვალიდან ვარჯიშს იწყებს, თუმცა არიცის ეს ხვალიდან რომელი ხვალიდანაა. დამაჯერებლობისთვის კი ხშირად უმატებენ აუცილებლადს