0

ნასყიდა

ამ სიტყვის ეტიმოლოგია მოდის ძველი ხეთებიდან. ამჟამად გამოიყენება ადამიანის დასამცირებლად.

1) შე ნასყიდა !!! 2) შენ ბიჭო ნასყიდა ხო არ ხარ !!! 3) იდი ნა სყიდა !!!