3

აქანე ქუთეისია სიმონ

ქუთაისში დამკვიდრებული გაფრთხილება. ჩამომსვლელებს მოუწოდებს აღნიშნული ლოკაციის მკვიდრთა მიერ დადგენილი წესრიგისადმი მორჩილებისკენ.

-ვაა რა ნაშაა ტოო, მაგარს დავარჭობდი ბოიშვილივიყო
-აქანე ქუთეისია სიმონ, არაფერი შეგეშალოს