0

ყლენჩობა

ყლენჩობა, ლენჩობის ძალიან რთული ფორმა. როცა ადამიანი იმაზე მეტად ლენჩია რო ყლენჩობაშია გადასული.

ყლენჩობა