3

ანპრივეტ

როდესაც ვინმეს მიწერ პრივეტს მახინჯი იქნება ვიყენებთ სიტყვა ანპრივეტ

-პრივეტ
-უი რას გავხარ ანპრივეტ