0

გაღმა რუსთავი

მტკვარი ქალაქ რუსთავს 2 ნაწილად ჰყოფს, რის გამოც სხვადასხვა მხარეს მცხოვრები მოქალაქეები ერთმანეთს გაღმელებს, შესაბამისად ნაწილს კი გაღმა რუსთავს უწოდებენ.

დღეს გაღმა გავიდეთ მერიასთან (ახალი რუსთავიდან ძველ რუსთავში გასვლას აპირებენ)
დღეს გაღმა გავიდეთ იუსტიციასთან (ძველი რუსთავიდან ახალ რუსთავში გასვლას აპირებენ)