0

ასფალტი ვჭამოთ?!

2003-2012 წლებში დაბალი შემოსავლის მქონე პირთა უკმაყოფილების გამოხატვის საშუალება ნაცების მიმართ.

ასფალტი ვჭამოთ?! სამუშაო ადგილები შექმენით!