1

ყლეთა ბელადი

გამოთქმა "ყლეთა ბელადის" უკეთესად შესაცნობად, გთხოვთ ბიძერზე მოიძიოთ სიტყვა "ყლის" განმარტება, თუ რა კონტექსტში იხმარება იგი ადამიანის მიმართ.
ახლა კი სიტყვა ყლის აღმატებით ფორმას "ყლეთა ბელადს" რაც შეეხება, იგი გამოიყენება კონკრეტული ადამიანის სტატუსის გამოსახატად, მის შესამკობად.
ანუ ყლეთა ჯოგში (ბევრ ყლეში) გამორჩეულად ყლე, ეს ყოველივე ერთის მხრივ კარგია ერთის მხრივ ცუდი

მაგალითად ძმაკაცმა 40 ლარი მოიგო სპინში, შემდეგ კი წააგო
"ეს რა ქენი, სუფთა ყლეთა ბელადი ხარ"

0

ყლეთა ბელადი

პიროვნები რომელიც გამორჩეულად ყლეა და ეკუთვნის "ყლეთა ბელადი"-ს სტატუსი

ფუ, შენ რა ყლეთა ბელადი ხარ

0

ყლეთა ბელადი

იგივე ,,სირთა ბელადი'' ადამიანი რომელიც განსაკუთრებულად გამძაფრებულად სირია ან სასირეთის ან საყლევეთის ლიდერი პირველი პირი ყლის წვერი გახლავთ

,,ფუ რა სირთა ბელადი ხარ ბესარიონ ათი ლარი ათ თეთრში გაცვალე''

0

ყლეთა ბელადი

ამ სიტყვების ადრესატი იმდენად უნიკალური ყლეა რომ თავისზე ნაკლებად უნიკალურ ყლეებს ბელადობს და მათ წინამძღოლათ გვევლინება.ეს სიტყვები ერთ დროულად დიდი პატივიცაა და დიდი შეურაცხყოფაც

უუუ რა ყლეთა ბელადი ხაარ