1

რა ჭამე?

კითხვა ძირითადად გამოიყენებოდა 90-იან წლებში უმცროსი ოჯახის წევრის მიმართ, რომელიც რამდენიმე წუთის დაბრუნებული იყო მეგობრის დაბადებისდღიდან, კითხვის მთავარი მოტივატორი იყო სიდუხჭირე

მოხვედი? რა ჭამე ?